> > >   HAVÍŘOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Ke svému pravidelnému jednání

vloženo: 27.02.2018           komentářů: 0

V Havířově v pondělí jednali zastupitelé, město zapojí Havířovany do tvorby rozpočtu

Ke svému pravidelnému jednání se v Kulturním domě Radost sešli havířovští zastupitelé v pondělí 26. února. Společně projednali např. bezpečnost a pořádek ve městě v loňském roce z pohledu policistů, strážníků i hasičů, schválili čerpání financí z tzv. fondu bezpečnosti na projekt Protidrogový vlak či pořízení nové mobilní služebny městské policie a rozšíření kamerového systému města o nové 3 kamerové body. Odhlasovali také první kolo dotací pro nejrůznější společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní činnosti a akce. Na návrh radních schválili zastupitelé tzv. participativní rozpočet.


Bezpečnost a pořádek ve městě

Bezpečnost v loňském roce z pohledu policistů, strážníků i hasičů

Jedním z prvních projednaných bodů pondělního jednání bylo vyhodnocení stavu veřejného pořádku z hlediska činnosti městské policie na území města a vyhodnocení stavu bezpečnosti a veřejného pořádku PČR na teritoriu Havířova a okolí. Zastupitelům předložil vyhodnocení své činnosti na území města Havířova také HZS a Sbor dobrovolných hasičů. Zastupitelé tak měli možnost získat přehled o činnosti těchto složek integrovaného záchranného systému v loňském roce.

„Celkem strážníci odhalili 18 200 přestupků, z tohoto většinu vyřešili na místě a pouze 2 472 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Oproti roku 2016 strážníci v roce 2017 odhalili a řešili o 3 528 přestupků méně. Tento pokles byl způsobem především změnou přestupkového zákona platného od 1. července loňského roku. Tato novela radikálně změnila postup při řešení přestupků domluvou,“ říká zpráva o činnosti havířovské policie. Věnuje se také úsekovému měření na Národní třídě, které bylo zprovozněno 1. dubna 2017: „V rámci tohoto měření bylo nad rámec výše uvedených přestupků oznámeno správnímu orgánu magistrátu města celkem 12 271 přestupků k dalšímu projednání.“

V úzké spolupráci s Městskou policií Havířov zajišťuje bezpečnost na území města také Policie České republiky. Na teritoriu města se má tři „pobočky“ - Obvodní oddělení Havířov 3 a Obvodní oddělení Havířov 1, kde rovněž sídlí 3. oddělení obecné kriminality. „V roce 2017 nedošlo na teritoriu města Havířov k negativní mimořádné události v oblasti hromadného narušení veřejného pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný konflikt mezi minoritou a majoritou… Trestná činnost ve městě je v přímé úměře s nezaměstnaností. Pachatelé trestné činnosti majetkového a násilného charakteru, která je převážně páchána pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, jsou v převážné většině případů z řad občanů bez pracovního poměru,“ stojí ve zprávě PČR, která byla předložena zastupitelům města.

Ve služebním obvodu OOP Havířov 3 je umístěno Pobytové a integrační azylové středisko zařízení služeb Ministerstva vnitra. „V uplynulém roce nebyly zaznamenány negativní události spojené s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území města... Uprchlíci arabských zemí zaujímají do 10 % celé skladby všech uprchlíků. Většinu žadatelů o azyl tvoří obyvatelé bývalého Sovětského svazu,“ uvádí zpráva.

Zprávu předložila také Jednotka hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, hasičská stanice Havířov. Hasiči zasahovali nejčastěji při požárech domů, chat, vozidel, kontejnerů, travnatých ploch, lesů či jiných objektů, u dopravních nehod a vyprošťování osobních a nákladních vozidel, při úniku nebezpečných látek na zemi a ve vodě nebo u měření koncentrací plynů. „K zásahové činnosti jednotky v roce 2017 mimo jiné patřila také velmi náročná služba během ničivé větrné smrště HERWART na konci října, která se nevyhnula ani Havířovu a okolí. Příslušníci havířovské jednotky byli spolu s výjezdovou technikou povoláni 28. července také k mimořádné události s požárem velkého rozsahu v budově absorbéru (technologie odsíření zplodin) Dětmarovické elektrárny. Likvidace tohoto požáru trvala několik dní,“ říká zpráva.

Do Havířova opět přijede Protidrogový vlak

Zastupitelé odsouhlasili čerpání více než 260 tisíc korun z tzv. fondu bezpečnosti. Na základě zkušeností z předchozích dvou let se město rozhodlo dále pokračovat v programu primární prevence v rámci projektu REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak. Prohlídka vlaku bude tentokrát cílena na 6. ročníky havířovských základních škol. Vlak by měl v Havířově zastavit na 2 pracovní dny v termínu od 19. do 21. dubna 2018.

Systém bezpečnosti ve městě posílí tři nové kamery a mobilní služebna městské policie, přispěje na ně ministerstvo

Zastupitelé schválili pořízení nové mobilní služebny městské policie a rozšíření kamerového systému města o nové 3 kamerové body. Městu se podařilo získat státní účelovou dotaci vyhlášenou Ministerstvem vnitra, která je určena pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Na zvýšení bezpečnosti město získá více než 3 miliony korun.
Havířov bude mít participativní rozpočet

Na návrh radních schválili zastupitelé tzv. participativní rozpočet. Tvorbu rozpočtu tak budou moci svým rozhodnutím napřímo ovlivnit občané města.

„Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance,“ vysvětlil náměstek primátorky pro ekonomický rozvoj Josef Bělica. „Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů, jejich výběr, volbu či následný monitoring,“ doplnil.

Město tak začne formulovat, jak bude spolupodílení Havířovanů na tvorbě rozpočtu probíhat. „Zásady musí být jasné a srozumitelné a celý proces co nejjednodušší. Chceme aktivně zapojit občany do diskuze o rozvoji města, abychom přesně věděli, co veřejnost trápí a jak by to chtěla řešit. Lidé chtějí rozhodovat o tom, co se v jejich městě bude opravovat či budovat a myslím, že je naší povinností jim toto rozhodování umožnit,“ uvedla primátorka města Jana Feberová.

Doposud sdělovali Havířované své požadavky na město prostřednictvím občanských komisí a na základě vlastní iniciativy. Participativní rozpočet by měl místní zapojit do diskuze o rozvoji města aktivně.

Při přípravě musí město nejprve stanovit částku, o níž občané budou rozhodovat, plán veřejných projednání návrhů a způsob jejich prezentace, a také způsob rozhodování o návrzích.


Město z rozpočtu podpoří sportovní i mimosportovní oblast

V rámci svého jednání zastupitelé odhlasovali první kolo dotací pro nejrůznější společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní činnosti a akce, jejichž pořadatelé si zažádali o podporu z městského rozpočtu. V rámci dotačního řízení bylo podáno 163 žádostí v mimosportovní sféře, 1 žádost o návratnou finanční výpomoc v mimosportovní sféře a 81 žádostí ve sportovní sféře.

Do sportovní oblasti poputuje v rámci prvního kola dotačního řízení dotací z městského rozpočtu více než 27 milionu korun. Největší finance z rozpočtu přitečou havířovskému hokeji, městskému fotbalovému klubu či SK stolního tenisu Baník Havířov. Město dále mj. podpoří sportovní činnost SK vzpírání Baník Havířov, TJ Slovan Havířov, havířovského Maniak aerobiku, Plaveckého klubu Havířov, Rugby Clubu Havířov, BK Havířov, Florbalu Havířov či tenisové kluby TK Havířov, TK Tennet a Tennis Hill Havířov a další sportovní spolky, školské turnaje a sportovní kroužky.

Pro mimosportovní sféru zastupitelé odsouhlasili v prvním kole dotačního řízení poskytnutí dotací v celkovém objemu více než 10 milionů korun. Tyto městské finance podpoří činnost a akce subjektů ze sociální, kulturní nebo školské oblasti, oblasti partnerských vztahů, prevence kriminality a protidrogové prevence a bezpečnosti v silničním provozu a také oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Město tak podpoří činnost Armády spásy a dalších zařízení ze sociální oblasti či různé sociální projekty. Nemalá částka opět poputuje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná, který v Havířově provozuje Seniordopravu. Podporu města získal také např. Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá na další ročník Miss Reneta, taneční školy Limit Dance Corporation a Horizonty Havířov nebo spolek Vonička Havířov. Z rozpočtu město přispívá na plavání žáků a veřejnosti v krytém bazénu na Šumbarku nebo na činnost Montessori základní školy Úsměv. Peníze na rekonstrukci dostane od města Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Další řádný termín pro podávání žádostí o dotace je do 31. března 2018.

autor: Mgr. Jana DYBOVÁ

přidat komentář            zobrazit komentáře  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  HAVÍŘOVSKÁ 112

21.01.2019

Zastavil v garáži
Po nezvládnutém průjezdu zatáčkou, se proboural do garáže domu.Řidič (46) osobního vozidla Škoda Octavia nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a zastavil ve zdi garáže. Jel ve směru z obce Těrlicko do obce Třanovice. Jízdu nepřizpůsobil svým schopnostem, vlastnostem vozidla a dopravě a technickému stavu komunikace. Vozidlem vjel na pole a pokračoval dál. Nezvládnutá jízda skončila nárazem do obvodové zdi garáže rodinného domu. Řidič nebyl zraněn, jeho dechová zkouška byla negativní. Škoda na zdi garáže a uložených věcech byla předběžně vyčíslena na sto tisicí korun. Na poškozeném vozidle je škoda ve výši 120 tisíc korun.

13.05.2018

Podezřelý říká, že si toho moc nepamatuj
Nejdřív na balkón, pak do okna bytu a nato výskok ven, kde už čekal policista.V neděli 13.5. krátce po osmé hodině ráno, po oznámení na tísňovou linku, policisté zadrželi 29letého cizince žijícího v ČR pod oknem přízemního bytu v Českém Těšíně, na ulici U Mlékárny. Opilý muž vylezl na balkón jednoho přízemního bytu, kde začal kopat do dveří. Do bytu se mu nepodařilo dostat, dveře nepovolily. Nato z balkónu přelezl do vedlejšího otevřeného okna jiného bytu. A po vyrušení majitelem, z okna bytu vyskočil ven.Na místě už byli policisté, kteří ho zadrželi.

12.05.2018

Napadení před barem
V sobotu 12.5. v noci na ulici před jedním havířovským barem mladší muž fyzicky napadl staršího. Důvodně podezřelý 29letý muž v podnapilém stavu přišel zezadu k 43letému a otočil si ho. Nato ho bezdůvodně udeřil pěstí do obličeje. Poškozený muž upadl na zem. Násilník jej několikrát udeřil pěstí do hlavy a nešetřil ani kopy do už ležícího muže.

25.04.2018

Opilý za volantem způsobil
Opilý za volantem způsobil bezmála sedmdesáti tisícovou škodu. Ve středu 25. 4. kolem deváté hodiny večer v Havířově na ulici E. Destinové 59letý řidič vozidla Ford Galaxy poškodil několik vozidel. Při couvání z podélného parkovacího místa zadní částí narazil do osobního vozidla Škoda Superb. V jízdě pokračoval ve směru k ulici U Tesly…narazil do pravé přední části podélně zaparkovaného osobního vozidla VW Polo. Menší automobil byl nárazem odhozen na před ním stojící VW Passat. I přesto, řidič fordu pokračoval v jízdě dál. Nakonec po několka metrech od kolize byl zadržen jedním z majitelů nabouraného vozidla.

03.08.2017

Havárie zkomlikovala dopravu
Komplikace v dopravní špičce způsobila v Havířově havárie motocyklu. Ve středu 2. 8. odpoledne došlo na příjezdu do města k dopravní nehodě motocyklu. Řidič motocyklu Honda CBR jel ve směru od Ostravy. Před kruhovou křižovatkou zastavilo osobní vozidlo Škoda Octavia. Motorkář při dojezdu nedodržel bezpečnou vzdálenost, aby nedošlo ke střetu, stroj "položil" na silnici. Ke střetu mezi vozidlem na motocyklem nedošlo. Motorkář byl odvezen k ošetření do nemocnice, poté se vrátil na místo dopravní nehody. Zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní. Škoda na motorce byla předběžně vyčíslena na deset tisíc korun.